Harmonogram zajęć pozalekcyjnych - II półrocze 2021/2022

Lp.

Rodzaj prowadzonych zajęć

Dzień tygodnia

Godz. lekcyjna

Sala

Nazwisko i imię nauczyciela

1.

Matematyka - zajęcia wspomagające dla klas 5-6

piątek

7

105

Joanna Jawelska

2.

,,WF z AWF – aktywny powrót do szkoły”

czwartek
piątek

5
6

7
7

Agnieszka Gontarz

3.

SKS – gry i zabawy ruchowe

wtorek, czwartek

9

Sala gimnast.

Agnieszka Gontarz

4.

Innowacja pedagogiczna

środa

6

czytelnia

Agnieszka Gontarz

5

SKS-Szkolny Klub Sportowy
Piłka Siatkowa

Wtorek i czwartek

9
9

Sala 30B

Adam Małas

6

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 6 i 7 ci

czwartek

7

27

Beata Słowińska

     7.

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla klas VII i VIII

Poniedziałek

8

46

Katarzyna Ignasiak

     8.

Zajęcia wspomagające z chemii dla klas VIII

poniedziałek

9

210

   Janiak   Maria

9. 

Zajęcia wspomagające z chemii dla klas VII

środa

9

210

   Janiak   Maria

10.

Tenis ziemny, tenis stołowy SKS- Szkolny  Klub Sportowy "Wielkopolska"

poniedziałek, środa

9

Orlik, sala gimnastyczna,
salka do tenisa stołowego

Tomasz Karczewski

11.

Przygotowanie do konkursu

wtorek

19.00 –19.45

Platforma Teams

Małgorzata Klimek-Jaszczak

12 Szkolny Klub Wolontariatu Dwa razy w miesiącu- piątek 14.45-15.15 8 15 Małgorzata Wróblewska-Jankowiak

13.

Przygotowanie do konkursu

wtorek

19.10-19.55

Platforma Teams

    Janiak Maria

14.

Zajęcia wyrównawcze - język polski, kl. IV

wtorek

7

22

Teresa Wleklińska

15.

Zajęcia wyrównawcze - język polski, kl.VIII

wtorek

 8  22

Teresa Wleklińska

16.

Innowacja pedagogiczna

czwartek 

1

212

Jakub Rakowski 

17.

Zajęcia dodatkowe z AR z 5a wtorek

6

115b

Agata Harmacińska

18. Innowacja pedagogiczna (zajęcia teatralne) czwartek 8 Sala konferencyjna (bud. B) Katarzyna Szymczak
19. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty - język polsk,i 8di poniedziałek 8 47 Katarzyna Szymczak
20. Zajęcia wyrównawcze - język polski 7e środa 1 113 Katarzyna Szymczak
21. Zajęcia wyrównawcze - język polski 7f wtorek 1 104 Katarzyna Szymczak

Zajęcia pozaszkolne

 22.

Zajęcia taneczne „Hajdasz”

piątek

12.45-13.30

36

trener zewnętrzny