ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE RODZINNYM

na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową 2022”

Cele konkursu:
1/ Pielęgnowanie w dzieciach tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
2/ Rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych u uczniów;
3/ Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Zasady konkursu:
1/ Konkurs jest adresowany do uczniów i ich rodziców ;
2/ Technika i wielkość szopek dowolna;
3/ Szopkę można wykonać wg. własnego pomysłu, stosując dowolne materiały: drewno, papier, plastelinę, makaron, tekturę, słomę, bibułę, haft itp.
4/ Wszystkie elementy szopki ( konstrukcja, figurki osób i zwierząt) muszą być wykonane własnoręcznie.
5/ Zgłoszone do konkursu szopki oceni komisja powołana przez organizatora, która kierować się będzie następującymi kryteriami: oryginalność, estetyka wykonania, zgodność z tradycją.
6/ prace muszą być czytelnie podpisane: imię nazwisko, szkoła i klasa.

Szopki należy składać do 13 GRUDNIA 2022 r., u nauczycieli religii. O wynikach konkursu i o terminie wręczenia nagród powiadomi organizator. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
3 najładniejsze Szopki zostaną wysłane na Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej „Anioły 2022” do Klasztoru oo. Franciszkanów w Koninie.                      

Organizatorzy: Beata Urbaniak, Grażyna Kubasik, Marzena Szymańska

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE DLA UCZNIÓW KLAS INTEGRACYJNYCH
„ EKO ZABAWKA”

1.        WARUNKI UCZESTNICTWA :
Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klasy integracyjnej naszej szkoły.

 • Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę.
 • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane; imię i nazwisko, klasa.
 • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
  I grupa – klasy I-III,  II grupa – klasy IV-VI oraz III grupa – klasy VII-VIII.

2.        CELE KONKURSU:

 • Propagowanie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów oraz zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Promowanie idei, możliwości i prostoty recyklingu.
 • Pobudzanie kreatywnego myślenia, które może stać się pomysłem na oszczędności
 • Wyrabianie poczucia estetyki.
 • Stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

3.        TECHNIKA PRAC:
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zabawki z odpadów tekstylnych, plastikowych, metalowych i papierowych pochodzących z gospodarstw domowych uczniów. Prace powinny wskazać możliwość powtórnego wykorzystania materiałów, które wydają się nieprzydatnymi
a mogą być jeszcze wykorzystanej.

4.        TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 30 listopada 2022  r. do wychowawców klas.

5.        OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.
 Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • wykorzystane materiały,
 • estetyka wykonania.

 Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe,  w każdej kategorii wiekowej. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana  2 grudnia 2022 roku na stronie internetowej szkoły. Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora.

                                                                      Organizatorzy: Katarzyna Klimas – Rosołek
                                                                                                             Bożena Nawrocka
                                                                                                             Katarzyna Kazuś