ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE RODZINNYM

na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową 2022”

Cele konkursu:
1/ Pielęgnowanie w dzieciach tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
2/ Rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych u uczniów;
3/ Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Zasady konkursu:
1/ Konkurs jest adresowany do uczniów i ich rodziców ;
2/ Technika i wielkość szopek dowolna;
3/ Szopkę można wykonać wg. własnego pomysłu, stosując dowolne materiały: drewno, papier, plastelinę, makaron, tekturę, słomę, bibułę, haft itp.
4/ Wszystkie elementy szopki ( konstrukcja, figurki osób i zwierząt) muszą być wykonane własnoręcznie.
5/ Zgłoszone do konkursu szopki oceni komisja powołana przez organizatora, która kierować się będzie następującymi kryteriami: oryginalność, estetyka wykonania, zgodność z tradycją.
6/ prace muszą być czytelnie podpisane: imię nazwisko, szkoła i klasa.

Szopki należy składać do 13 GRUDNIA 2022 r., u nauczycieli religii. O wynikach konkursu i o terminie wręczenia nagród powiadomi organizator. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
3 najładniejsze Szopki zostaną wysłane na Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej „Anioły 2022” do Klasztoru oo. Franciszkanów w Koninie.                      

Organizatorzy: Beata Urbaniak, Grażyna Kubasik, Marzena Szymańska