Jadłospis od 28 listopada

Informacja o obiadach – grudzień 2022 roku

Posiłki będą wydawane w dniach: 01.12.2022r - 22.12.2022r  


Cena jednego obiadu

- Uczniowie – 96,00 zł (16 dni x 6,00zł)

- Pracownicy: 185,76 zł

          16 dni x 6,00 zł =  96,00 zł   posiłek obiadowy

          20 dni x 5,61 zł =  89,76 zł   koszt przygotowania

Uwaga: Wpłaty za obiady wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem na konto:

Getin Bank 19 1560 0013 2015 2805 8869 0001
W tytule należy wpisać:
imię i nazwisko ucznia, nr identyfikacyjny,  klasa, opłata za obiady – grudzień  2022

Prosimy o wpłacanie dokładnie wyliczonej kwoty, która została podana.

TERMIN PŁATNOŚCI: do 28.11.2022 r.

UWAGA !

Zobowiązuje się wszystkie osoby korzystające z obiadów szkolnych do terminowej wpłaty.

Decyduje data wpływu na konto SP-15.
W przypadku  nieobecności ucznia prosimy o jak najszybsze zgłoszenie telefoniczne u intendenta (tel. 63 244 23 75 wew.39).

W dniu zgłoszenia nieobecności możliwe jest odebranie obiadu przez opiekuna ucznia. Odpisy za obiady będą liczone dzień po zgłoszeniu (zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkolnej).
Możliwość wybiórczego korzystania z posiłków (w wybranych dniach) po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem szkoły (tel. 63 244 23 75 wew.39)
w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach.