Jadłospis od 16 maja

UWAGA!!!
Informacja o obiadach – maj 2022 roku
Posiłki będą wydawane w dniach: 04.05.2022r -23.05.2022r oraz 27.05.2022-31.05.2022
Cena jednego obiadu
- Uczniowie – 85,00 zł (17 dni x 5,00  zł)
- Pracownicy: 180,37 zł
          17 dni x 5,00 zł =  85,00 zł   posiłek obiadowy
          17 dni x 5,61 zł =  95,37 zł   koszt przygotowania

Uwaga: Wpłaty za obiady wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem na konto:

Getin Bank 19 1560 0013 2015 2805 8869 0001
W tytule należy wpisać:
imię i nazwisko ucznia, nr identyfikacyjny,  klasa, opłata za obiady – maj 2022

Prosimy o wpłacanie dokładnie wyliczonej kwoty, która została podana.
TERMIN PŁATNOŚCI : do 28.04.2022 r.

UWAGA !
Zobowiązuje się wszystkie osoby korzystające z obiadów szkolnych do terminowej wpłaty.
Decyduje data wpływu na konto SP-15.
W przypadku  nieobecności ucznia prosimy o jak najszybsze zgłoszenie telefoniczne u intendenta (tel. 63 244 23 75 wew.39). Odpisy za obiady będą liczone dzień po zgłoszeniu (zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkolnej).
Możliwość wybiórczego korzystania z posiłków (w wybranych dniach) po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem szkoły (tel. 63 244 23 75 wew.39)
w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach.
W przypadku nieobecności ucznia nie będzie możliwe odebranie obiadu przez rodzica (bądź osobę upoważnioną).
Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.
Obiady spożywane są wyłącznie na terenie stołówki szkolnej.