Jadłospis od 27 marca

UWAGA!!!

Informacja o obiadach – kwiecień 2023 roku

Posiłki będą wydawane w dniach: 03.04.2023r -05.04.2023r.

                                                           12.04.2023r-28.04.2023r.


Cena jednego obiadu

- Uczniowie – 96,00 zł (16 dni x 6,00  zł)

- Pracownicy: 217,76 zł

          16 dni x 6,00 zł = 96,00 zł   posiłek obiadowy

           16 dni x 7,61 zł = 121,76 zł   koszt przygotowania

Uwaga: Wpłaty za obiady wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem na konto:

VeloBank 19 1560 0013 2015 2805 8869 0001
W tytule należy wpisać:
imię i nazwisko ucznia, nr identyfikacyjny,  klasa, opłata za obiady – kwiecień 2023

Prosimy o wpłacanie dokładnie wyliczonej kwoty, która została podana.

TERMIN PŁATNOŚCI : do 30.03.2023 r.

UWAGA !

Zobowiązuje się wszystkie osoby korzystające z obiadów szkolnych do terminowej wpłaty. 

Decyduje data wpływu na konto SP-15.
W przypadku  nieobecności ucznia prosimy o jak najszybsze zgłoszenie telefoniczne u intendenta (tel. 63 244 23 75 wew.39).

W dniu zgłoszenia nieobecności możliwe jest odebranie obiadu przez opiekuna ucznia. Odpisy za obiady będą liczone dzień po zgłoszeniu (zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkolnej)
Możliwość wybiórczego korzystania z posiłków (w wybranych dniach) po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem szkoły (tel. 63 244 23 75 wew.39)
w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach.