Jadłospis od 25 września

Informacja o obiadach – październik 2023 roku

Posiłki będą wydawane w dniach: 02.10.2023r -31.10.2023r.

Cena jednego obiadu

- Uczniowie – 132,00 zł (22 dni x 6,00zł)

- Pracownicy: 299,42 zł

          22 dni x 6,00 zł = 132,00 zł   posiłek obiadowy

           22 dni x 7,61 zł = 167,42 zł   koszt przygotowania

Uwaga: Wpłaty za obiady wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem na konto:

VeloBank 19 1560 0013 2015 2805 8869 0001
W tytule należy wpisać:
imię i nazwisko ucznia, nr identyfikacyjny,  klasa, opłata za obiady – październik 2023

Prosimy o wpłacanie dokładnie wyliczonej kwoty, która została podana.

TERMIN PŁATNOŚCI : do 28.09.2023 r.

Zobowiązuje się wszystkie osoby korzystające z obiadów szkolnych do terminowej wpłaty. 

Decyduje data wpływu na konto SP-15.


W przypadku  nieobecności ucznia prosimy o zgłoszenie telefoniczne u intendenta (tel. 63 244 23 75 wew.39) do godz. 12:00. Odpisu  dokonuje się począwszy od dnia następnego po dniu dokonania zgłoszenia.

W dniu zgłoszenia nieobecności możliwe jest odebranie obiadu przez opiekuna ucznia.

Możliwość wybiórczego korzystania z posiłków (w wybranych dniach) po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem szkoły (tel. 63 244 23 75 wew.39) w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach.