Grupa uczniów siedzących na widowni podczas spotkaniaUczniowie międzynarodowego projektu Erasmus+ mieli okazję uczestniczyć w wykładzie z Prof. Dr. Zafer YÜCESAN pt: „Climate change and Sustainability”. Podczas spotkania online uczniowie dowiedzieli się, jak istotny wpływ na klimat mają ich codzienne czynności i jak ważne jest dokonywanie świadomych, zrównoważonych wyborów. 
Dziękujemy Pani W. Anteckiej za zaproszenie na spotkanie, które realizowane było w ramach projektu eTwinning You’ve Got a Mail.
Lidia Michałowska oraz Małgorzata Gralewski

Zrzut ekranu ze spotkania członków Erasmus Kolejne spotkanie grupy Erasmus+ za nami. W ostatni poniedziałek przed przerwą świąteczną młodzież z czterech partnerskich krajów spotkała się na platformie Teams, aby wspólnie porozmawiać o zwyczajach świątecznych każdego z krajów. Uczniowie mieli możliwość komunikacji oraz wymiany spostrzeżeń w mniejszych grupach warsztatowych. Punktem kulminacyjnym spotkania była wymiana życzeń świątecznych oraz noworocznych. Następne spotkanie przed nami.

Zrzut ekranu ze spotkania członków Erasmus Pierwsze międzynarodowe spotkanie grupy Erasmus+ w roku szkolnym 2021/2022 odbyło się pod koniec listopada. Uczniowie z czterech partnerskich szkół spotkali się na platformie Teams, aby porozmawiać o zrównoważonym rozwoju swoich krajów oraz miast. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 uczniów oraz koordynatorzy projektu z Polski, Austrii, Danii oraz Hiszpanii. Pierwsza część spotkania to czas wspólnej zabawy i przełamywania barier. W drugiej części uczniowie mieli okazję bliżej się poznać oraz wspólnie omówić realizowane zadania. Uczniowie pracowali w 12 grupach projektowych, a rezultaty wspólnej pracy zostały opublikowane na stronie Padlet. Był również czas na wspólną dyskusję całej grupy.

Dziękujemy uczniom za udział w spotkaniu i zaangażowanie.

Lidia Michałowska oraz Małgorzata Gralewski

Zrzut ekranu spotkania z rodzicami uczestników projektu ErasmusPod koniec listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie z rodzicami uczestników projektu Erasmus+ w związku z planowaną na grudzień wymianą uczniowską w Danii.  Koordynatorzy zapoznali rodziców z założeniami projektu oraz zasadami udziału w mobilnościach zagranicznych. Rodzice mieli okazję zobaczyć relację z poprzednich wymian oraz poznać szkoły partnerskie. Finalnie wymiana została odroczona ze względów pandemicznych.

 

Grupa programu Erasmus w Kopalni Soli w KłodawieW dniach 2-4 listopada nasza szkoła gościła koordynatorów międzynarodowego projektu Erasmus+ “Let’s challenge the future - Approaching new horizons to create a sustainable Europe!”. Nauczyciele ze szkół partnerskich z Austrii, Danii, Hiszpanii oraz Polski, realizując zagadnienia zrównoważonego rozwoju, wzięli udział w inspirujących spotkaniach, warsztatach, lekcjach otwartych oraz dyskusjach.

Spotkanie z Koordynatorką ds. Młodzieży i Projektów Kreatywnych Urzędu Miejskiego Panią Agnieszką Gołębiowską oraz Radną Miasta Konina Panią Emilią Wasielewską było doskonałą okazją do rozmowy na temat idei zrównoważonego rozwoju naszego miasta, edukacji oraz młodzieży. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto Pani Anna Leśna-Szymańska przybliżyła gościom specyfikę funkcjonowania mieszkania wspomaganego Azymut Samodzielności Konin dla osób ze spektrum autyzmu. Temat pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej w wyniku termicznego przekształcania odpadów komunalnych został omówiony podczas wizyty w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Kolejnym punktem była wizyta w Kopalni Soli w Kłodawie oraz rozmowa na temat pozyskiwania zasobów naturalnych oraz ich przetwarzania.

Na koniec nauczyciele mieli możliwość udziału w lekcjach otwartych przygotowanych przez Panie Wioletę Antecką oraz Karolinę Wawrzyniak wraz z uczniami z klas 8b i 7a.

Dziękujemy Pani Dyrektor oraz wszystkim nauczycielom zaangażowanym w organizację spotkania.