TERMINY WOJEWÓDZKICH_KONKURSÓW_PRZEDMIOTOWYCH_2021_2022.pdf

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o konkursach na stronie Kuratorium Oświaty Poznań:

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/