Jadłospis od 15 kwietnia

UWAGA!!!

Informacja o obiadach – kwiecień 2024 roku

Posiłki będą wydawane w dniach: 03.04.2024 r -30.04.2024r.

Cena jednego obiadu

- Uczniowie – 120,00 zł (20 dni x 6,00zł)

- Pracownicy:310,00 zł

20 dni x 6,00 zł = 120,00 zł posiłek obiadowy

20 dni x 9,50 zł = 190,00 zł koszt przygotowania

Uwaga: Wpłaty za obiady wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem na konto:

VeloBank 19 1560 0013 2015 2805 8869 0001 W tytule należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, nr identyfikacyjny, klasa, opłata za obiady – kwiecień 2024

Prosimy o wpłacanie dokładnie wyliczonej kwoty, która została podana.

TERMIN PŁATNOŚCI : do 29.03.2024 r.

Zobowiązuje się wszystkie osoby korzystające z obiadów szkolnych do terminowej wpłaty.

Decyduje data wpływu na konto SP-15.

W przypadku nieobecności ucznia prosimy o zgłoszenie telefoniczne u intendenta (tel. 63 244 23 75 wew.39) do godz. 12:00. Odpisu dokonuje się począwszy od dnia następnego po dniu dokonania zgłoszenia.

W dniu zgłoszenia nieobecności możliwe jest odebranie obiadu przez opiekuna ucznia po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem.

Możliwość wybiórczego korzystania z posiłków (w wybranych dniach) po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem szkoły (tel. 63 244 23 75 wew.39) w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach.