Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

  • 31 października 2022 r.
  • 02 maja 2023 r.
  • egzamin ósmoklasisty: 23, 24, 25 maja 2023r.
  • 09 czerwca 2023 r.
  • 21 czerwca 2023 r.
  • 22 czerwca 2023 r.

 14 października 2022 r. Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - art. 74 Karty Nauczyciela