LP

 TYTUŁ INNOWACJI

 AUTOR/REALIZATOR

 1.

„Read a lot”

Wioleta Antecka

2. 

,,Być jak Olimpijczycy”

Ewa Glanc
Ewa Fatz

3. 

Angielski w krzyżówkach-powtórzenie do egzaminu po szkole podstawowej.

Anna Garbaciak

4.

Programuję z CMI

Alicja Rogawska

5. 

Detektywi na tropie prawdy – myślenie krytyczne na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

Anna Berdzińska

6. 

Szkoła demokracji. W jaki sposób uczniowie mogą wpływać na rzeczywistość szkolną, stosując demokratyczne zasady?

Małgorzata Wróblewska- Jankowiak

7. 

Tydzień Wielkopolski

Małgorzata Wróblewska- Jankowiak
Katarzyna Klimas-Rosołek
Anna Berdzińska

8.

Egzamin na sto procent – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Agnieszka Gawlik

9.

Medytacje na lekcjach języka angielskiego

Małgorzata Gralewski

10. 

Docenianie bez ocen

Magdalena Grzeszkiewicz - Brzęcka

11. 

,,Nie udawaj Greka”, czyli … dlaczego podróże kształcą

Agnieszka Zielińska - Gontarz

12. 

,,Matematyka empirycznie - przygotowanie do egzaminu po szkole podstawowej”

Jakub Rakowski

13. 

Email penpals – wymiana e-maili z uczniami z zagranicy

Wioleta Antecka
Karolina Wawrzyniak

14. 

Turystyka piesza i rowerowa w regionie

Małgorzata Klimek-Jaszczak

15. 

Chcę mówić językiem żyrafy!  Minimediacje w naszej klasie

Beata Kubsik

16. 

Strony teatru

Katarzyna Szymczak